Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ NEAΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ TRINITY ΤΗΣ BIOMEDIS
Οι 4 λειτουργίες, με τις οποίες έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί η νέα συσκευή TRINITY της BIOMEDIS, δίνουν στην πρωτοποριακή αυτή συσκευή μία πολύ μεγάλη δυναμική, για την εξισορρόπιση της υγείας μας στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.
Λειτουργία 1

Στη λειτουργία 1 η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τη μέθοδο BRT. Η επίδραση στο σώμα γίνεται μέσω του δικτύου των αιμοφόρων αγγείων, του δικτύου των νευρικών ινών και των βιολογικά ενεργών σημείων στην επιφάνεια του δέρματος (σημεία βελονισμού). 

Λειτουργίες 2, 3 και 4

Κατά τις λειτουργίες 2, 3 και 4 χρησιμοποιείται τεχνολογία συγχρονισμού πολλαπλών συχνοτήτων και τρεις πομποί συχνοτήτων (κεραίες) λειτουργούν ταυτόχρονα. Στις καταστάσεις λειτουργίας 2, 3 και 4 η ηλεκτρομαγνητική επίδραση που εισχωρεί στον οργανισμό, μέσω του δικτύου των αιμοφόρων αγγείων, του δικτύου των νευρικών ινών και των βιολογικά ενεργών σημείων στην επιφάνεια του δέρματος, μεταφέρεται σε κυτταρικό και ενδοκυτταρικό επίπεδο, μέσω του συντονισμού του ύδατος που αποτελεί τη βάση όλων των δομών του οργανισμού. 
Όταν ενεργοποιούμε τις λειτουργίες 2, 3 και 4, το TRINITY σαρώνει το σώμα μας και αποκαλύπτει τις συχνότητες συντονισμού απορρόφησης του σώματος. Έτσι η συσκευή ρυθμίζεται και η ηλεκτρομαγνητική επίδραση εισχωρεί καλύτερα στον οργανισμό. Οι συχνότητες συντονισμού απορρόφησης, που βρίσκονται σε λειτουργική διασύνδεση, αλλάζουν διαρκώς, ως προς τις τιμές τους και επομένως στη διαδικασία επιρροής, η TRINITY προσαρμόζεται συνεχώς στις αλλαγές αυτές και διατηρεί μια επαρκή συχνότητα επιρροής από διορθωτικά σήματα. Εξ' αυτού του λόγου, οι εφαρμοζόμενες συχνότητες διεισδύουν στο σώμα χωρίς εμπόδια και επηρεάζουν βαθύτερα και πιο αποτελεσματικά. 
Στη λειτουργία 2 οι διορθωτικές συχνότητες, αφού εισέλθουν στο σώμα σε τρία επίπεδα, αντηχούν με όλες τις δομές του οργανισμού, τον οποίο και ενημερώνουν, κατ' αυτόν τον τρόπο, για τις υγιείς συχνότητες ταλάντωσης, ώστε να διεγερθεί τελικώς το σώμα και να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτοθεραπείας του.
Στη λειτουργία 3, επηρεάζονται οι βασικοί ρυθμοί του οργανισμού, δηλαδή οι πρωταρχικοί και με βαθιά ρίζα στην ύπαρξή του ρυθμοί του ανθρώπου που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του και οι οποίοι σε κατάσταση υγείας καθορίζονται σαφώς και συγχρονίζονται μεταξύ τους. Χάρη στη "φράκταλ" αλληλεξάρτηση μεταξύ των συχνοτήτων διαμόρφωσης, επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των βασικών ρυθμών και ο συγχρονισμός αυτών των ρυθμών σε όλα τα λειτουργικά, κατά ιεραρχίαν, επίπεδα του οργανισμού, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση της υγείας του.
Στη λειτουργία 4, με βάση τις διαφορές στις φυσικές παραμέτρους των επιμέρους τμημάτων του εγκεφάλου, γίνεται επιλεκτική επίδραση από πολλές συχνότητες διαμόρφωσης, ο συνδυασμός των οποίων συσχετίζεται με τους εγκεφαλικούς ρυθμούς. Η πολυκαναλική επίδραση στο σώμα διεξάγεται με την ίδια αρχή που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο εγκέφαλος, για να διατηρήσει την ομοιόσταση του οργανισμού και έτσι οι βαθιές και αρχέγονες δομές του ανθρώπινου εγκεφάλου, δηλαδή οι δομές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποθεμάτων και των κρυφών δυνατοτήτων του σώματος, διεγείρονται και ο οργανισμός εισέρχεται στη διαδικασία αυτοθεραπείας του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου